Hoppa till sidans innehåll

Besöksinformation


SMITTA – SÄKERHET – TRIVSEL

Vi uppmanar alla att hålla sig till de regler som föreskrivs gällande smittorisker.
Har hästen befunnits sig i smitto fara får den ej besöka anläggningen.
Vet du att din häst är snorig eller hostar håll dig hemma.
Tänk på att byta till rena kläder och skor när du besöker anläggningens stall och ridhus.

VACCINATION
Under rådande situationer som varit med smittor och mycket oroligheter kring detta har vi infört obligatorisk vaccinations tvång för alla som deltar på våra evenemang på Ingelsta. Då det kommer många olika hästar från olika stall och områden säkerställer vi för alla inblandade att minimera smittspridning. Vi tillämpar nu lika regler som för tävling dvs. fullständig grundvaccination och sedan uppföljning 1 gång per år. Hästen skall kunna uppvisa pass med giltigt vaccinationsintyg.

AVMASKNING
Vi vill slippa spridning av mask till anläggningen och att vi sprider det vidare till våra egna stallar.
Du har ansvar att se till att din häst är avmaskad enl. gällande rekommendationer. Dvs. att träckprov gjorts och att behandlingar gjorts om behov funnits. Som deltagare på våra träningar har du möjlighet att hyra rasthage under dagen, där är det extra viktigt att känna sig trygg med att hästen inte får i sig masksmitta från annan häst. Rasthagen skall mockas och rengöras efter användning.

UPPSTALLNING
Boxplatser finns att hyra, det ligger ca. 2 km från anläggningen. Det stallet står tomt och kommer kunna nyttjas för våra deltagare. Vid träningstillfällena kommer boxplatserna endast rengöras från hästlort och dyl. innan uthyrning och den som hyr box rengör efter sig. Då det bara är våra deltagares hästar som uppstallas där och kravet gäller med vaccination och karantänsregler ser vi ingen risk för smitt spridning till de övernattande hästarna.
Vid tävling rengörs boxarna enl. tävlingsregler som gäller vid uthyrning dvs. tvättas med desinfektionsmedel.
Vatten tas med i dunk då inget vatten finns i uthyrningsstallet.

RIDBANOR, RIDHUS OCH ÖVRIGA YTOR
Gräsbanan får du använda om vädret tillåter, fråga innan du beträder.
Har det regnat och varit blött så låter du bli!
Gruspaddocken får endast användas för uppvärmning utan vagn.
Den är i första hand till för gårdens hästar när ridhuset är abonnerat av oss.
Är någon där och rider så får du inte beträda och om någon kommer för att rida lämnar du banan.
Ridhuset beträder du efter anvisat schema. Vi tar hänsyn till att ridande och hästar under inkörning inte skall bli skrämda av vagnar i ridhuset och massa ljud och buller från läktaren.
Stall- och ridhusplan, hästlort, strö och skräp ser du till att ta bort efter dig.

VATTEN
Medtag eget vatten vid träningar.

SÄKERHETSREGLER
Uppträd lugnt och stilla så du inte skrämmer någon häst.
Visa hänsyn när du möter någon häst som verkar skrämd av att du ev. kommer med vagn.
Hjälm använder vi alltid under våra evenemang.
Säkerhetsväst har vi inget krav på men använd det vid behov för din egen säkerhet. Vid tävling följer vi angivna regler enl. TR.
Förspänning i vagn var alltid två för att hålla det säkert, är du ensam fråga om hjälp.

Olycka anmäles alltid till styrelsen så vi får kännedom om vad som hänt så eventuella olycksrisker kan förhindras.
Våra koordinater till anläggningen finns uppsatta vid caféets yttervägg för att snabbt kunna nås vid ev. olycka om räddningstjänst skulle behöva tillkallas.

TRIVSEL
För allas trevnad visar vi hänsyn, bemöter varandra trevligt och med respekt.

 

Med vänlig hälsning
Anläggningsägaren / Ingelsta Rid och Sportkörningscenter
Styrelsen / Föreningen Drive & Ride Mälardalen


Uppdaterad: 23 MAJ 2022 19:48


          Våra
   SPONSORER
 MälarRacet 2022
_______________

Torstensons


Ingelsta Gard


Form & Dekor


vemmab


norells


Öbergs FärgTR

selar.sePrivatpersoner
HEDERSPRISER

Anna-Carin Roos
Klass LB-A

Malin Westin
Snabbast i
Non Stopp Hindret / Klass

Ann-Christin Andersson
Konstverk
 

Postadress:
Föreningen Drive & Ride Mälardalen - Ridsport
Åkervägen 11
72233 Västerås

Kontakt:
Tel: 0707284057
E-post: driveandride.m@gmail...